Klik hier voor een reisidee naar Nieuw-Zeeland
Klik hier voor een reisidee naar Australië
Lees onze aanbevelingen
Stichting Garantiefonds Reisgelden Australië specialist Calamiteitenfonds Kiwi specialist

Uw privacy is belangrijk

Great Pacific Travel doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. De meeste pagina's van onze website kunt u bezoeken zonder persoonlijke gegevens prijs te geven. Zo nu en dan hebben wij echter informatie nodig om u de gewenste diensten te kunnen bieden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe het verzamelen en het gebruiken van gegevens in dergelijke situaties in zijn werk gaat. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op www.greatpacifictravel.nl en op de omgang met uw persoonlijke gegevens door medewerkers van Great PacificTravel BV . Lees de gehele privacyverklaring van Great Pacific Travel alstublieft door.

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens
U wordt gevraagd om gegevens waarmee u uzelf identificeert (persoonlijke informatie) of waarmee wij contact met u kunnen opnemen als dat nodig geacht wordt.  Persoonlijke informatie die door GreatLakes-Travel wordt verzameld, blijft veelal beperkt tot de gegevens die u verstrekt bij een reservering, maar in bepaalde gevallen kan het om meer gegevens gaan als dat nodig is voor het leveren van een bepaalde dienst.

Greatlakes-Travel verzamelt bovendien informatie over welke pagina's onze klanten bezoeken binnen www.greatpacifictravel.nl. Deze informatie wordt uitsluitend intern binnen Great Pacific Travel gebruikt en wordt niet aan derden verstrekt.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Om ervoor te zorgen dat onze site voldoet aan uw eisen;
• Voor het leveren van diensten die u wilt aanvragen of aanschaffen, zoals nieuwsbrieven, gebeurtenissen;
• Om ons te helpen bij het maken en uitbrengen van informatie en gegevens waar u wat aan hebt;
• Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere nieuwe diensten van Great Pacific Travel, als u daar behoefte aan hebt;
• Om u toegang te verlenen tot exclusieve delen van onze site die voor u relevant zijn.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
In bepaalde gevallen maakt Great Pacific Travel gebruik van de diensten van andere bedrijven die bepaalde diensten voor ons in onderaanneming uitvoeren. Great Pacific Travel voorziet deze bedrijven alleen van de persoonlijke gegevens die zijn vereist voor het leveren van de betreffende dienst. Great Pacific Travel staat niet toe dat deze bedrijven uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken.

In bepaalde gevallen zal Great Pacific Travel derden voorzien van uw persoonlijke gegevens indien de wet dit vereist of als Great Pacific Travel in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot Great Pacific Travel of de website; (b) de rechten en eigendommen van Great Pacific Travel en verwante websites te beschermen; (c) te kunnen reageren in dringende omstandigheden met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke veiligheid van Great Pacific Travel-werknemers, gebruikers van Great Pacific Travel producten en diensten, en overige personen.

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of elk ander land waar Great Pacific Travel of een van haar afdelingen, dochterondernemingen of tussenpersonen gevestigd zijn. Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met dit soort gegevensoverdracht buiten uw land van herkomst. Great Pacific Travel houdt zich aan de overeenkomsten en standpunten die zijn opgesteld door de Europese autoriteiten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vasthouden van gegevens uit de Europese Unie.

Beheer van uw persoonlijke gegevens
Als u zichzelf registreert of Great Pacific Travel op andere wijze van uw persoonlijke gegevens voorziet, deelt Great Pacific Travel deze gegevens zonder uw toestemming niet met derden, met uitzondering van de beperkte uitzonderingen die eerder zijn vermeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.

Als u zich registreert, hebt u ook de mogelijkheid ons te laten weten of u het op prijs stelt als Great Pacific Travel met u communiceert.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
U hebt het recht na te gaan of uw persoonlijke gegevens waarover Great Pacific Travel beschikt, correct zijn.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Great Pacific Travel doet er redelijkerwijs alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt Great Pacific Travel gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen op servers met beperkte toegang. Deze servers bevinden zich in beveiligde gebouwen.

Wijzigingen in deze verklaring
Deze privacyverklaring wordt zo nu en dan bijgewerkt door Great Pacific Travel. In dat geval wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. Als de privacyverklaring op belangrijke punten wordt gewijzigd, meldt  Great Pacific Travel dit op de website.

Contactgegevens
Great Pacific Travel stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. U kunt contact met ons opnemen via e-mail, reguliere post of telefoon.