Klik hier voor een reisidee naar Nieuw-Zeeland
Klik hier voor een reisidee naar Australië
Lees onze aanbevelingen
Stichting Garantiefonds Reisgelden Australië specialist Calamiteitenfonds Kiwi specialist

Uw reis in goede handen    

Uiteraard is Great Pacific Travel aangesloten bij de stichting Garantiefonds reisgelden & het calamiteitenfonds. Voor u als reiziger een hele geruststelling. Hieronder leest u informatie over beide organisaties. 

   SGR     

Op alle reisovereenkomsten van Great Pacific Travel zijn de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden en de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen mede van toepassing.

Great Pacific Travel is aangesloten bij SGR, Stichting Garantiefonds Reisgelden, onder deelnemersnummer 3447. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Voor details mbt de SGR garantieregeling verwijzen wij U naar de website www.sgr.nl.

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite ( vetgedrukte naar keuze ) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor details mbt het Calamiteitenfond verwijzen we U naar de website www.calamiteitenfonds.nl